HVAC  Sistemler                                                                             Halen kullanılan sisteme göre  projelendirilir.

Burada örnek bir sistemin nasıl çalıştığı gösterilmektedir.